Công Bố Thông Tin Bất Thường 12/04/2024

Ngày đăng 12/04/2024

Danh sách file đính kèm:

Só 12.042024ONW-CBTT.pdf

Công Bố Thông Tin BCTC 2023

Ngày đăng 30/03/2024

Danh sách file đính kèm:

CBTT BCKT 2023.pdf

Công Bố Thông Tin Kiểm Toán 2023

Ngày đăng 15/08/2023

Danh sách file đính kèm:

CBTT kiem toan 2023.pdf

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Ngày đăng 18/07/2022

Danh sách file đính kèm:

BC Kiểm toán ONW.pdf

THÔNG BÁO: Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

Ngày đăng 07/10/2019

Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (UPCOM: ONW) xin trân trọng công bố thông tin

Danh sách file đính kèm:

Thông Báo.pdf

Công Bố Thông Tin Trên CÔng Thông Tin Điện Tử Của Ủy Ban CHứng Khoán Nhà Nước Và Sờ GDCK

Ngày đăng 07/10/2019

Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (UPCOM: ONW) xin trân trọng công bố thông tin

Danh sách file đính kèm:

CBTT.pdf

Danh Sách Cổ đông lớn 06 tháng cuối năm 2018

Ngày đăng 18/01/2019

Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (UPCOM: ONW) xin trân trọng công bố thông tin

Danh sách file đính kèm:

Công Bố Ds Cổ Đông Lớn.pdf

Công bố thông tin bổ nhiệm 2018

Ngày đăng 27/06/2018

Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (UPCOM: ONW) xin trân trọng công bố thông tin bổ nhiệm 2018

Danh sách file đính kèm:

OW_Công bố thông tin bổ nhiệm.pdf

Thông báo tổ chức Đại hội Cổ Đông 2018

Ngày đăng 27/06/2018

Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (UPCOM: ONW) xin trân trọng công bố thông tin bổ về việc tổ chức Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2018

Danh sách file đính kèm:

OW_thông báo tổ chức ĐHCĐ 2018.pdf

Thông báo Đại Hội Cổ Đông 2018

Ngày đăng 04/06/2018

Thông báo ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Danh sách file đính kèm:

OW_BBHĐQT_Tổ chức ĐHCĐ2018.pdf
OW_QĐHĐQT_Tổ chức ĐHCD2018.pdf
OW_TB_ĐHCĐ 2018.pdf

Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày đăng 28/05/2018

Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (UPCOM: ONW) xin trân trọng công bố thông tin về việc: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Danh sách file đính kèm:

GIAHAN.pdf

Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới Bãi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng

Ngày đăng 21/12/2017

Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (UPCOM: ONW) xin trân trọng công bố thông tin về việc: Bãi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Bà Nguyễn Thị Kim Nhung và Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mỹ Trang giữ chức vụ Kế toán trưởng.

Danh sách file đính kèm:

QĐ.pdf
cbtt.pdf

Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại TP.HCM

Ngày đăng :01/08/2017

Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (UPCOM: ONW) xin trân trọng thông báo: Ngày 01 tháng 08 năm 2017, Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới đã nhận được Thông báo số 589619/17 ngày 31/07/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới tại TPHCM.

Danh sách file đính kèm:

Chấm dứt hoạt động VPĐD tại TP.HCM

Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại TP.HCM

Ngày đăng :19/07/2017

Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (UPCOM: ONW) xin trân trọng thông báo: Ngày 19 tháng 07 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới đã ban hành Quyết định số 05/2017/QĐ-HĐQT về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới tại TPHCM.

Danh sách file đính kèm:

OW chấm dứt hoạt động VPĐD tại TPHCM

CBTT: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Ngày đăng :23/06/2017

Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (UPCOM: ONW) xin trân trọng công bố thông tin: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Danh sách file đính kèm:

Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2017
Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017

Thông báo Công văn số 77/TB-CNVSD của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Ngày đăng 02/06/2017

Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (UPCOM: ONW) xin trân trọng thông báo Công văn số 77/TB-CNVSD của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Chi tiết

Thông báo Công văn số 77/TB-CNVSD của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Ngày đăng 25/05/2017

Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (UPCOM: ONW) xin trân trọng thông báo Công văn số 77/TB-CNVSD của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Chi tiết

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày đăng 11/05/2017

Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (UPCOM: ONW) xin trân trọng thông báo: Thông báo chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Chi tiết

CBTT: V/v Gia hạn thời gian họp ĐHCĐ thường niên năm 2017

Ngày đăng 11/05/2017

Ngày 11/05/2017, Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới đã nhận được công văn số: 3630/PĐKKD-KT ngày 05/05/2017 của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty đến tháng 06 năm 2017.

Thời gian, địa điểm và các nội dung liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty sẽ được thông báo sau

Chi tiết

CBTT: V/v Gia hạn thời gian họp ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2016

Ngày đăng 13/04/2017

Ngày 13/04/2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới đã ban hành Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 của Công ty đến tháng 06 năm 2017.

Nghị quyết đăng ký lưu ký cổ phiếu

Ngày đăng :18/11/2016

CBTT: V/v đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn giao dịch Upcom. Ngày 18/11/2016, Hội đồng quản trị Công ty One World đã ban hành Nghị quyết số: 0111/2016/NQ về việc đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn giao dịch UPCOM.

Danh sách file đính kèm:

http://www.oneworld.vn/Nghi-quyet-dang-ky-luu-ky-co-phieu.pdf

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Ngày đăng :18/11/2016

CBTT: V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung và đăng ký giao dịch cổ phiếu tại thị trường giao dịch chứng khoán UPCOM. Ngày 18/11/2016, Hội đồng quản trị Công ty One World đã ban hành Thông báo số: 0111/2016/TB về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới tại thị trường giao dịch chứng khoán UPCOM .

Danh sách file đính kèm:

http://www.oneworld.vn/Thong-bao-chot-danh-sach-co-dong.pdf

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Ngày đăng :30/12/2016

Danh sách file đính kèm:

http://www.oneworld.vn/LuukyChungKhoan.pdf

Giấy Chứng nhận đăng ký, lưu ký cổ phiếu

Ngày đăng :23/01/2017

Danh sách file đính kèm:

http://www.oneworld.vn/Giay-chung-nhan-dang-ky-chung-khoan.pdf

Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu

Ngày đăng :29/01/2017

Danh sách file đính kèm:

http://www.oneworld.vn/QD.pdf
http://www.oneworld.vn/TB.pdf