Ngày 11/05/2017, Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới đã nhận được công văn số: 3630/PĐKKD-KT ngày 05/05/2017 của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty đến tháng 06 năm 2017. Thời gian, địa điểm và các nội dung liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty sẽ được thông báo sau.